AKTÍVAK A SZABOLCSI NYUGDÍJASAINK

Az Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei területi igazgatóság nyugdíjas egyesület elnöke, Négyesi Miklósné 2018. február 20-án tartotta beszámolóját, az egyesület elmúlt évi tevékenységéről, melynek a tagjai valamennyien a hivatali MKKSZ alapszervezet tagjai is.

Ez már a 13-ik év,hogy egyesületként működünk, s most megint elérkezett az idő, hogy számot kell adnom az elmúlt év eseményeiről.

Mi is történt 2017-ben? Azt is mondhatnánk, hogy semmi különös, tettük a dolgunkat, aztán amikor elővettem a már évek óta rendszeresen vezetett eseménynaplót, és megnéztem a fényképeket, kiderült, hogy ez az év sem telt hiába. Mert bár évről-évre nem fiatalodunk, mégis igyekszünk haladni az előre meghatározott utunkon.Rendszeresen találkozunk, ahol megbeszélhetjük ügyes-bajos dolgainkat, ahol egy kicsit odafigyelhetünk egymásra, ahol tájékozódhatunk a világ és szűkebb pátriánk dolgairól, ahol érezhetjük, hogy fontosak vagyunk egymásnak. S ha talán évről-évre egy kicsit nehezebben sikerül egy- egy rendezvény megszervezése, utána mégis örülünk annak, hogy ott voltunk, s megint gazdagabbak lehettünk egy élménnyel. Tudom, hogy mindenkinek lehetnek gondjai, ami miatt nem tud eljönni, de mégis nagyon jó, ha a problémákat félretéve összejövünk, s nem a négy fal között búsulunk az idő múlásán.

Minden beszámolóban említést teszek arról, hogy milyen bölcs döntés volt az, hogy 2005-ben létrehoztuk az egyesületet. Csak egyesületként működve van lehetőség arra,hogy megkapjuk a támogatók adójának 1 %-át, s pályázni is csak egyesületként lehet.(Bár az elmúlt évben nem nyújtottunk be semmilyen pályázatot.) A pénzügyi beszámolóban majd hallhatjátok, hogy milyen jó, hogy sokan ajánlották fel az 1 %-ot. Ezt a felajánlóknak ismeretlenül is köszönjük.  Itt szeretném felhívni a figyelmeteket arra, hogy továbbra is népszerűsítsétek a klubunkat, és kérjétek a jövőbeni támogatást. Ezekre a támogatásokra nagy szükségünk van, mivel a volt munkáltatónk nincs abban a helyzetben, hogy támogasson minket. Nehézséget jelent a feladataink megvalósításában az a tény, hogy már nem rendelkezünk önálló klubhelyiséggel, sőt a volt munkahelyünkön sincs egy szabad szoba, ahol összejöhetnénk. Így aztán 2015 októberétől a Városmajori Civil ház ad otthont nekünk a klubfoglalkozásokra, így lehetőség van a havonta kétszeri találkozásra. (Emlékeztetőül minden hónap első és harmadik hétfőjén tartunk itt klubfoglalkozást.) Mi ezt a lehetőséget is köszönettel vesszük. Miután nincs egy saját klubszobánk, így a régebben bevált szokásainkon is változtatni kellett egy kicsit. Ezért van ez a rendezvény is, a Nyíri Fészekétteremben.

Mielőtt rátérek a részletekre, emlékeztetőül közlöm, hogy egyesületünk 2005 áprilisában alakult 32 fővel.  Időközben ez a létszám változott, jöttek új tagok is, hisz az elmúlt évben is két nyugdíjba vonult kolleganőnk is csatlakozott hozzánk, de sajnos néhányan már nem lehetnek közöttünk. Klubunk létszáma 2017. december 31-én 36 fő volt. Ez a létszám sajnos 34-re csökkent halál esetek miatt. Akik eljönnek a klubba, örülnek egymásnak, tudják, milyen éltető ereje van az emberi kapcsolatoknak, egy kis beszélgetésnek. De a beszélgetéseken túl itt értesülhetnek a nyugdíjasokat érintő időszerű dolgokról, szakszervezeti és városi rendezvényekről. Figyelmet szentelünk az egészség megőrzésére, a betegség megelőzésére. Ezekről a témákról gyakran beszélgetünk.

E kis bevezető után most vegyük sorra az elmúlt év eseményeit.

Havonta kétszer, minden hó első és harmadik hétfőjén van klubfoglalkozás. A klubfoglalkozásokon egy-egy aktuális esemény megtervezése, vagy méltatása, kötetlen beszélgetés, a nyugdíjasokat érintő programok,lehetőségek ismertetése hangzik el.

Nyugdíjas egyesületünk tagja a Városi Nyugdíjas Szövetségnek, ahol negyedévenként kapunk tájékoztatást az aktuális programokról.  Ezek a programok sok jó lehetőséget biztosítanak a kultúra, az egészségügy és a testmozgás területén. S itt kiemelném a lehetőség szót. Ezekkel a lehetőségekkel élnünk kell. Egyesületünk a múlt évben csatlakozott a Megyei Nyugdíjas Szövetséghez is,abban a reményben,hogy még több jó programban lehet részünk.

A klubfoglalkozásokon megemlékezünk ünnepeinkről kötetlen beszélgetés formájában, vagy a témához illő vers felolvasásával.A szokásos klubfoglalkozások közül az elmúlt évben is igen hangulatos volt a zúj év köszöntés. A szép számmal megjelent klubtagok itt pezsgővel és egy kis házi sütivel kívántak egymásnak boldog újévet.

Február 28-án tartottuk meg a beszámolót az előző évről, tájékoztattuk a tagságot a pénzügyi helyzetünkről, valamint ismertettük a munkatervünket. A klubdélután második részében farsangoltunk. Elfogyasztottuk a finom farsangi fánkos ebédet, majd vidám hangulatú tombolasorsolás következett.Március 3-án színházban voltunk, a Costa Felicia című darabot láttuk.Márciusban, moziban voltunk, az Oszkár díjra jelölt Kaliforniai álom c. filmet néztük meg, áprilisban pedig a Kincsem c. filmet láttuk. Szintén áprilisban láttuk Enyedi Ildikó - idén már Oszkárra jelölt filmjét- a „Testről és lélekről” című filmet.

Április 25-én Budapestre kirándultunk. Utunk egyik célja Európa egyik legszebb épületének a Steindl Imre tervei alapján készült Országház, valamint a szent korona és a többi koronázási jelvény megtekintése volt. Utunk ezután a Gödöllői Grassalkovich kastélyba vezetett, mely Sissi királyné kedvenc magyar kastélya volt.Látnivalókban gazdag szép kirándulás volt.

Május 10-én Munkácsi kiránduláson vett részt, teljesen önköltséges alapon.Május 12-én a megyei nyugdíjas szövetség egész napos kulturális seregszemlét szervezett a Királyteleki Vigadóban, melyen képviseltettük szervezetünket.

Május végén megnéztük a gyönyörűen felújított Baktalórántházai Dégenfeld kastélyt, Vajána Vay Ádám Kastély múzeumot és a közelmúltban(2016-ban)csodásan felújított Kállósemjéni Kállay kúriát, melynek egy terme teljes egészében a magyar királyság utolsó miniszterelnökének Kállay Miklósnak van szentelve. Ez is egy nagyon szép nap volt.

Június 7-én a Városi Szövetség a Baktalórántházai erdőbe szervezett sétát.Szeptember 20-án egészség napot szerveztek a nyugdíjasok számára, ahol igen érdekes előadások hangzottak el a szív és érrendszeri betegségekről, az időskori elbutulásról, a csontritkulásról. Szeptember 8-án egy érdekes színházi előadást láthattunk. Sherlock Holmes a sátán kutyája című darabot láttuk.

Szeptember 26-án ismét kirándultunk. Most szűkebb hazánk volt az úti cél. Ez alkalommal is gyönyörűen felújított kastélyokat láttunk. Megnéztük a Cégénydányádi Kölcsey-KendeKúriát. (2016-ban újították fel.)A Nagyari Luby kastélyt a gyönyörű rózsakertjével, Nagyaron a Petőfi fát, Szatmárcsekén a Kölcsey síremléket és a Túristvándi malmot.  Ez is egy igen szép kirándulás volt.

Szeptember 29-én az Idősek Világnapja alkalmából szervezett ünnepségen vehettünk részt a Váci Mihály Művelődési Házban.Októberben ismét megrendezte a városi szövetség a kézimunka kiállítást a Városi Művelődési Központban, ahol egyesületünk tagjának dr. Papp Ágostonné gyönyörű gobelinjei is látható volt.

Október 24-én volt a városi szövetség rendezésében a szépkorúak,szellemi vetélkedője, melyre három fős csapatunk is benevezett. A vetélkedő témái elég nehezek voltak, így Arany János élete és munkássága, Kállay Miklós miniszterelnök tevékenysége a II. világháborúban, valamint Vay Ádám hadvezér élete. Ezen felül Nyíregyháza utóbbi 5 évben keletkezett új létesítményei. A vetélkedőn holtversenyben I. helyezést értünk el, ami nagyon örvendetes,de most itt a nagy feladat,hogy a következő szellemi vetélkedőt a győztes csapatnak, tehát nekünk kell megszervezni. /Témakörök, kérdések megadása/.  Köszönet a drukkoló társainknak!

Régebbi vágyunk teljesült, amikor október 31-én gyárlátogatáson vehettünk részt a LEGO gyárban.13 hónapig vártunk arra, hogy a látogatásra időpontot kapjunk.

November 4-én szüreti bál volt a JALA étteremben a városi szövetség rendezésében. A bálon, jól éreztük magunkat, ahol a vacsorát és a táncot megelőzően kultúrműsor is volt. November 24-én egy mindannyiunk számára szép színdarabot láttunk Illatszertár címmel.

December 12-én a megyei Nyugdíjas Szövetség rendezésében került sor a karácsonyi ünnepségre, amit a római katolikus templomban rendeztek meg. Itt köszöntötték a kerek házassági évfordulójukat ez évben ünneplő házaspárokat, a mi klubunkból Nagy Sándort és feleségét Julikát 55. éves évfordulójuk alkalmából. Akik ott voltak tanúsíthatják, hogy nagyon szép színvonalas ünnep volt.

December 14-én volt a már hagyományos Karácsonyi klubdélután.Az ünnepi köszöntő után néhány klubtársunk egy-egy karácsonyi verset, történetet olvasott fel, majd közös énekléssel tettük igazán meghitté az ünnepünket.  Ez alkalommal köszöntöttük a 2017-ban kerek évfordulós születésnapjukat ünneplő klubtársainkat is.  Ezután kötetlen beszélgetés közben fogyasztottuk el az ünnepi ebédet.Az összejövetel végén átadtuk a karácsonyi ajándékcsomagokat.

Az év utolsó rendezvénye december 28-án volt.  A Városi Szövetség rendezésében színvonalas, szép óévbúcsúztató – új év köszöntő ünnepség volt a Megyeháza dísztermében. Ez alkalomból a polgármester köszöntötte a nyugdíjasokat, majd kulturális műsor és a kerek évfordulósok köszöntése következett. Ebben az évben egyesületünk és alapszervezet tagját, Lipcsey Tibort köszöntötték 80. születésnapja alkalmából.

Az elmúlt év krónikájához tartozik, hogy megvívtuk a harcunkat a bírósággal. Emlékeztetőül közlöm, hogy az egyesület vezetőségében változás történt. Ezt a bíróságnak be kell jelenteni.Az elmúlt évben is volt Idősek akadémiája, valamint szép korúak akadémiája is. Mindkét előadássorozat nagyon sok hasznos információt nyújthat a hallgatóságnak, élni kell a lehetőséggel, meghallgatni az előadásokat, hiszen az itt szerzett ismeretekkel tehetjük egészségesebbé, és könnyebbé a nyugdíjas éveinket

Összegezve, úgy gondolom, hogy a lehetőségeinkhez képest kellemesen és hasznosan töltöttük el együtt az időt, s gondolom, hogy e beszámoló kapcsán ki-ki felidézheti, emlékeiben az eseményeket Remélem, hogy beszámolómmal mindenkiben felébresztettem az érdeklődést a programok iránt.

Programjaink anyagi fedezetét a tagok hozzájárulásával, az adójuk 1%-át nekünk felajánlók segítségével, és a szakszervezeti tagdíjbólis biztosítottuk.

Ezúton köszönöm meg mindenkinek a segítségét, akik a különböző programok megvalósításában részt vettek. Külön köszönet Lőrinczné Erzsike lelkiismeretes, pontos munkájáért a pénzügyekben, valamint Asztalosné Margó segítségét a különböző határidős bevallások teljesítéséért.

Záró gondolatként hangsúlyozom, hogy véleményem szerint jó dolog,hogy tartozunk egy közösséghez, ahol odafigyelhetünk egymásra, ahol jól érezhetjük magunkat ebben az egyre inkább elmagányosodott érzelemszegény világban. Minden kedves egyesületi és alapszervezeti társamnak nagyon jó egészséget kívánva, bízom benne, hogy a 2018-as évünk is ilyen aktív és kellemes élményekben lesz gazdag.

Nyíregyháza, 2018. február 20.


Négyesi Miklósné a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei nyugdíjas egyesület elnöke, a hivatali MKKSZ alapszervezet tagja.

Képek a Magyar Államkincstár Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Nyugdíjas szervezet életéből.

 

 

 


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában