Tanácskozás a járási hivatalok létrehozásának aktuális kérdéseiről

Nyomtatás

Az Önkormányzati Dolgozók Szakmai Tanácsa tanácskozást tartott szeptember 13-án, melyen nyitó előadást tartott Boros Péterné az MKKSZ főtitkára, és válaszolt a felmerült kérdésekre dr. Szabó Erika államtitkár és dr. Zöld-Nagy Viktória, a területi közigazgatásért felelős helyettes államtitkár. A tanácskozást Fehér József a SZEF alelnöke vezette.

 

Boros Péterné, − aki jelenleg az ÖDOSZT elnöke is – először a járási rendszerrel kapcsolatos társadalmi egyeztetésről szólt. Ez év januárban már találkozott az MKKSZ vezetése dr. Szabó Erika államtitkárral a járásokkal kapcsolatban, majd márciusban tartott ÖDOSZT tanácskozáson részt vett dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár. Ekkor még nem volt törvény, a konzultáció sok feltételes dologról szólt. Azóta változott a koncepció,  az eredetileg az összes jegyzői hatáskör helyett annak csak egy része, mintegy 80 államigazgatási hatáskör kerül a járáshoz. Ma már ismertek a járással kapcsolatos jogszabályok. Ugyanakkor számos kérdés merül fel a kormányablakokkal és az ehhez kapcsolódó képzéssel kapcsolatban, a munkahelyek biztonságával, a járási hivatalokba kerülők keresetével kapcsolatban. Mi lesz azokkal, akiket nem vesz át a járási hivatal? Csökken-e a járásokba került munkatársak bére? A bérek csökkenése a családoknak nagy gondot okozna, és emlékszünk még a munkaügyi központokban dolgozók illetményének tavalyi csökkenésére. A szakfeladatot ellátó kollégák átkerülésénél bizonytalanabb a funkcionális feladatokat ellátók helyzete. Vajon a járási hivatalokkal kapcsolatban megállapított létszám arányban áll-e a majdan ellátandó feladatokkal. A nagy átalakulás jelentősen érinti az önkormányzat egyéb feladatait is a köznevelés, a szociális, az egészségügy és a közművelődés területén. Ma nem látni, hogyan valósul meg a feladatalapú finanszírozás, csak az látni, hogy kevesebb lesz erre a közpénz. Az ÖDOSZT kezdeményezi, hogy az OKÉT munkavállalói oldala kérjen a kormánytól az önkormányzatok és intézményeinek működési finanszírozásáról tájékoztatót. Ismert, hogy a kormány tételesen felmérte az önkormányzatok által foglalkoztatott köztisztviselők munkaköreit, személyi juttatását, dologi előirányzatait, illetve az állami és önkormányzati feladat ellátásnak arányait az egyes munkakörökön belül. Ugyancsak megtette ezt a kormányhivatali területen. Folyamatban van az átszervezés személyi előkészítése. Tervezik a járási létszámot, fajlagos mutatót alkottak, nagyjából ezer lakosra egy fő ügyintézői létszám jut, tehát pl. egy 120 ezer fős járási térségnél a hivatali létszám 120 fő. Ebben benne vannak a funkcionális feladatok is. Sikerült elérni, hogy a köztisztviselőt átveszi a feladatával együtt a kormányhivatal. Ez az alapelv a kormány által elfogadásra is került. Az együttműködésnek legnagyobb tétje az, hogy a járási rendszer kialakítása a lehető legkisebb humánpolitikai veszteséggel járjon, azaz e miatt ne kerüljön sor tömeges elbocsájtásra. Vajon mi lesz a nagy tapasztalattal rendelkező, de nem képzett köztisztviselőkkel? Mi lesz az 50 éven felüliekkel? Ha mégis lesz elbocsátás, lesz-e pénz végkielégítésre és felmentésre? Külön probléma a 2000 fő alatti településeken dolgozók helyzete, ahol nem lehet önálló polgármesteri hivatal. Mintegy 440 körjegyzőség fog megszűnni, itt 6000 köztisztviselő munkahelye kerül veszélybe. Ez érinti az intézményeket is, így a ÖDOSZT kezdeményezi, hogy a SZEF is foglalkozzon ezzel a problémával. Olyan kistelepüléseken, amelyen többnyire az egyetlen foglalkoztató az önkormányzat, a leépítésre kerülő köztisztviselők és közalkalmazottak számára nincs remény az elhelyezkedésre. Követelmény a kormány számára, hogy a gondoskodó elbocsátás pénzügyi és jogi kereteit az MKKSZ-szel együttműködve alakítsa ki és azt vitassa meg a Közszolgálati Érdekegyeztető Fórum. Ismerjük a Karrier-híd program sikereit, ahol a mintegy 3000 idén januárban elbocsátott kormánytisztviselő közül már 700 elhelyezkedett. Kérjük, hogy ez a program vállalja fel majd, ha szükséges az önkormányzatoktól esetleg elbocsájtandó kollégák munkába állásának segítését. Az átszervezés kapcsán, mind az önkormányzati területen mind pedig az államigazgatásban nagy az egzisztenciális bizonytalanság, nagy a stressz. Súlyos félelem van jelen a közszolgálati munkavállalókban. A járások működésével kapcsolatban is számos kérdés merül fel pl. igaz-e, hogy minden járási hivatalhoz kerülő köztisztviselő nagyjából ugyanabban az épületben, ugyan annál az íróasztalnál és számítógépnél dolgozik majd? A járási kormányhivatalnak is lesz kirendeltsége, de ott nem lesz külön vezető, hogyan lesz akkor az irányítás felelőssége megosztva? A tanácskozás célja, hogy a vezetőkkel történő párbeszéd során minél több kérdésre választ kapjunk, melynek egy részét már átadtuk részükre.

Dr. Szabó Erika államtitkár elmondta, hogy egy új közigazgatási szervezet rendszert építünk. A célunk, hogy legyen 300 kormányablak jövő év végére. Lesznek járásszékhelyen, az okmányirodákban, a nagyobb városok városközpontjában és néhány nagyobb vasútállomáson is. Egy helyre tesszük az ügyek intézését. A kormányablakok mintegy 2500 féle üggyel fognak foglalkozni reggel 8-tól este 8-ig. Például az összes okmányirodai feladat, a munkaügyi központok feladata, földhivatali feladatok stb. kerülnek ide. Ehhez komoly felkészültség kell. Most még lehet pályázni arra a képzésre, amivel a kormányablakban lehet dolgozni. A jelentkezőket egy teszt megírásával és meghallgatással választják ki. Ma a 29 kormányablakban 64 ügykörrel dolgoznak. A kormányablakba sikeres volt a válogatás, nagy, 98 %-os az ügyfél megelégedettség. Persze kevesebb üggyel ez könnyebb. Fontos az ügyfélbarát ügyintézés, az államnak van egy elvárása. Felkészült, motivált munkatársakra van szükség. A jogszabályok szerint 175 járás lesz és a fővárosban pedig 23 kerületi hivatal. A területi közigazgatási rendszer átalakítása fokozatos volt, 2010 szeptemberében megyei közigazgatási hivatalok jöttek létre, ezek alakultak 2011. január 1-től kormányhivatallá. Ekkor 14 szakigazgatási szerv került ide, az addigi 1400 fő ezzel 23000 kormánytisztviselőre bővült. Akkor is sok kérdés volt és sok egyeztetés folyt. A kormánymegbízott politikus is lehet, ők a kormány kinyújtott kezei. Az egységesítés oka az a tapasztalat volt, hogy a kormány akaratát a kisebb települések már nem megfelelően hajtották végre. Összesen 33 szakigazgatási szerv van, de csak 14 került a kormányhivatalhoz, viszont a többit is ellenőrizheti a kormánymegbízott. A kormányablakok azért kellenek, hogy közelebb kerüljünk az állampolgárokhoz, mert a „megye” messze van. A járási hivatalok a polgármesteri hivatalokból és a szakigazgatási szervekből jönnek létre. Az okmányirodákban 2800 fő dolgozik, őket érinti elsősorban a kormányablakok kialakítása. Ide jelentkezhet középfokú végzettségű is, de az 50 év alattiaknak igazgatási szervező végzettség megszerzését kell vállalnia. Előkészítő megbeszélések folytak a polgármesterekkel, a 40 ezer köztisztviselő 40 %-a helyi közügyekkel, 60 %-a pedig államigazgatási ügyekkel foglalkozik. Ennek mintegy fele kerül át a járási hivatalokhoz. Ez kevesebb, mint az eredeti elképzelés volt, de a sok egyeztetésnek ez lett az eredménye. A legtöbb helyen már tudják, hogy hányan és hova kerülnek át. Az illetmények nagyon eltérőek a polgármesteri hivatalokban, vannak egészen kiemelkedő jövedelmek is. Feladatul kaptuk, hogy a köztisztviselőket a meglévő illetményükkel vegyük át. Így átmenetileg nem lesz összhang az illetményekben, ez feszültség forrása is lehet. Garantáljuk azoknak a foglalkoztatási biztonságát, akik átkerülnek, ebben érdekeltek is vagyunk. Gondoljunk arra, hogy egy jelentős változás folyik, mindenki jóakarata is szükséges a sikerhez. Ennek a felelőssége hasson át mindenkit.
Dr. Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár úgy látja sok információ nem jutott el az érdekeltekhez. Elsősorban a megküldött kérdésekre válaszol. Van törvény és járás-kormányrendelet is, ezek ismertek. Módszertani útmutató készült a kormányhivatalok részére és az önkormányzatok részére is. Kiment a BM tematikus hírlevele is. Ezekből látszanak a pontos hatáskörök. Még kerülnek majd át feladatok ilyen például a közlekedési igazgatás egyes feladata vagy a hivatásos gondnokok. És folyik az egyszerűsítés is egyes eljárásoknál. Jelentős feladat az illetmények megtartása, ez kormányzati célkitűzés. Várható emiatt bérfeszültség, ezt próbáljuk majd oldani, de hosszú távon majd a munkakör alapú bérezés ezt megoldja. A közös önkormányzati hivataloknak feladat-finanszírozású támogatása lesz, ezen még dolgoznak. Az a helyes, hogy aki a feladatot végzi a polgármesteri hivatalban, az kerüljön át a járási hivatalhoz. A köztisztviselők törvényi alapon fognak átkerülni, ez folyamatos jogviszony lesz a közszolgálati életút szempontjából, egy tájékoztatást fognak erről kapni. Tehát nem azon múlik, hogy szeretne átkerülni vagy nem, aki a feladatot végzi, az a munkáltató személyében történő változással törvényerejénél fogva átkerül. A kormányablakban a 2 műszak miatt van 20 % külön pótlék, ez marad. Lesz majd lakossági tájékoztatás is. A jegyzőhöz is be lehet adni majd az ügyeket, ő majd átteszi a járási hivatalhoz. Lesz ügysegéd a településeken a hét meghatározott napján, aki segíti az ügyfelet. Hosszabb átmeneti időszakon keresztül a hagyományos ügyfélszolgálatok még működnek az új kormányablakokkal egy időben is, várhatóan 2014 végéig. A kormányhivatalból, a munkaügyi területről is jelentkezhetnek a kormányablakba. Előnyt élvez, aki már végzett ügyfélszolgálati munkát.
A tájékozatók után számos kérdés hangzott el, melynek egy része megválaszolásra került. A többire az idő rövidsége miatt írásban kapunk választ. (Erről később külön anyag készül)
Boros Péterné megköszönte az államtitkár és a helyettes államtitkár válaszait és kérte, hogy hosszabbítsák meg a kormányablakba való jelentkezés határidejét. A mai információk alapján a bizonytalanok már tudnak dönteni.
Az ÖDOSZT ülés a járás-konzultáció után megválasztotta az Országos Választmány új tagjait.
Dr. Marosi János


 

A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassuk.

További információk

Copyright 2011. Joomla Template Maker. adatmentés, adat visszaállítás, adathelyreállítás, letörölt, formázott, particionált, pen drive, bit byte bájt kilobájt kilobyte megabájt megabyte gigabájt gigabyte terabájt terabyte terrabájt terrabyte lemez lemezek backup copy bad sector számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában számítógép szerviz, számítógép javítás, pc javítás otthonában, pc szerviz otthonában,  pc szerelés otthonában, számítógép javítás otthonában, számítógép szerviz otthonában, számítógép szerelés otthonában, laptop javítás, laptop szerviz, laptop szerelés otthonában